Nieuws
Beëindigen lidmaatschap en overschrijving naar een andere vereniging
Het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen te worden opgezegd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient derhalve voor 1 juni te gebeuren.

Eventuele uitstaande boetes en/of contributies van het/de afgelopen seizoen(en) dienen allemaal betaald te zijn of bij overschrijving betaald te worden. De in bruikleen gekregen materialen zullen in goede staat moeten worden ingeleverd. denk hierbij b.v. aan tas en trainingspak. Eventuele schade (anders dan normale slijtage) zal eerst in rekening worden gebracht.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Stuur uw afmelding o.v.v naam en elftal aan:

SCO '63, tav. Ledenadministratie, Postbus 344, 3200 AH Spijkenisse of per e-mail naar secretariaat@sco63.nl

Bij tussentijds opzeggen eindigt het lidmaatschap eerst bij het verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd opgezegd. De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Een mondelinge opzegging bij een functionaris van de club (trainer, leider, wedstrijdsecretaris, barmedewerker etc.) is onvoldoende om het lidmaatschap en de daarbij behorende verplichting tot het betalen van contributie te beëindigen.

Bij het niet tijdig beëindigen van het lidmaatschap zal de contributie voor het komend seizoen onherroepelijk in rekening worden gebracht.

Overschrijving

Speler meldt zich bij nieuwe vereniging en die doet aanvraag overschrijving via Sportlink.
De in bruikleen gekregen materialen zullen in goede staat moeten worden ingeleverd. denk hierbij b.v. aan tas en trainingspak. Eventuele schade (anders dan normale slijtage) zal eerst in rekening worden gebracht.
Indien de overschrijving niet lukt, zal de speler zich met ons in verbinding moeten stellen om het op te lossen (dit kan onder meer contributieschuld zijn). Als dit opgelost wordt, wordt de speler alsnog vrij gegeven.

Het bestuur
Voetbal - maandag 30 april 2018