Nieuws
Club van 25
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de club van 25.

Lid worden kan door U aan te melden bij Jaap Lenstra of Wout Stigter. Als 'bewijs' van lidmaatschap wordt u naam vermeld op het bord in het clubhuis.
De kosten lidmaatschap zijn 25 euro per kalenderjaar. Als men vanaf februari lid wordt betaald men 2 euro per maand van dat kalenderjaar. Waarna men in het volgende kalenderjaar vanaf januari 25 euro betaald.

Het nieuwe kalenderjaar is bijna weer begonnen dus weer tijd voor de jaarlijkse betaling van 25 euro. Benader één van de bestuursleden of betaal via rekeningnummer NL87 INGB 0005 3508 17 ten name van club van 25. Denkt u dat u een achterstand heeft informeer dan bij één van de bestuursleden.


Algemeen - maandag 24 december 2018