Nieuws
KNVB gooit jeugdvoetbal weer op de schop: ‘4-fasenvoetbal’
Gelijkwaardiger indeling

De KNVB heeft daarom in het afgelopen seizoen een nieuwe competitie-indeling getest in de districten West I en II voor O12, waarbij niet meer werd gewerkt met twee seizoenshelften (voor- en najaar), maar in vier fasen. Om zo, bij iedere fase, met de feiten uit de Wedstrijdenzaken-app, een gelijkwaardiger competitie-indeling te organiseren. Gevolg: monsterzeges werden nagenoeg uitgesloten en de hoeveelheid ideale wedstrijden nam evenredig snel toe (wedstrijden met maximaal vier doelpunten, waarbij de krachtsverhouding het best in balans is).

Hierdoor waren we bij machte om sneller een ingrijpende beslissing te maken: vanaf seizoen 2020/’21 introduceert de KNVB het 4-fasen voetbal bij O8 - O12. Daarnaast worden er voor deze leeftijdscategorieën geen standen meer bijgehouden en de veredelde oefenpotjes uit het bekervoetbal zijn komen te vervallen. Ook wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het verleden. Voordeel van deze nieuwe competitie-indeling is meer ruimte voor gemengde teams en mogelijkheden voor een snellere instroom van nieuwe jeugdteams. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen bovendien meer eigen activiteiten organiseren. Denk aan toernooien en jeugdzaalvoetbal in de winter.

Maar zijn we er dan? Is het jeugdvoetbal zo aantrekkelijk genoeg? Of moet er nog meer gebeuren?


Nieuwe competities O21 en O23

Door alle perikelen in het voetbal zou je bijna vergeten dat de eerste grote veranderingen bij de pupillen, nu drie jaar geleden, een groot succes zijn geworden. Na de aanvankelijke aarzeling voor de speelwijze op kleinere velden met een spelbegeleider in plaats van een scheidsrechter, is de nieuwe opzet breed omarmd. Daar zijn we trots op, maar tegelijkertijd beseffen we ons terdege, dat we er nog lang niet zijn.

Willen we de junioren tussen 13 en 19 jaar - kwetsbare groepen in het amateurvoetbal - voor de georganiseerde sport behouden, dan zullen we veel sneller met pakkend voetbalaanbod moeten komen. Gelukkig hebben we die stap gezet voor de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar. Ook voor voetballers boven de 19 jaar, introduceren we na de zomer een nieuw fenomeen: de competitie O21 en O23. Hierdoor kun je als jongvolwassene met je leeftijdsgenoten voetballen, in plaats van de wei in met spelers die de leeftijd van je vader of moeder (kunnen) hebben.

Cruciaal.

Want steeds meer Nederlanders gaan sporten, maar steeds minder vaak in verenigingsverband.

Het is de sport om hen te boeien.

P.S. Check deze infographic met het voetbalaanbod pupillenvoetbal 08 t/m 012 seizoen 2020/’21.


Update

De column over de nieuwe veranderingen in het pupillenvoetbal maakt veel los. De keuze voor het 4-fasenvoetbal vindt iedereen fantastisch, maar een aantal mensen plaatst vraagtekens bij het mogelijk niet meer bijhouden van de rangen en standen O11 en O12. De wens was bij mij de vader van de gedachte; ik zou zo’n maatregel helemaal zien zitten, omdat 08 tot en met O10 al met veel plezier zonder ranglijsten speelt. Feit is echter, dat er op dit moment nog geen beslissing op dit punt is genomen voor O11 en O12. Pas in april valt het besluit hierover. Uiteraard laat ik dit zo snel mogelijk weten. Vragen, opmerkingen en ideeën, altijd welkom.
Pupillen - woensdag 26 februari 2020