Nieuws
40 procent voetbalverenigingen vreest voor voortbestaan
Dit gevaar dreigt ook voor veel voetbalclubs. Het kan zijn dat er hierdoor straks clubs zijn die de deuren niet meer kunnen openen. Nederland telt 1,2 miljoen amateurvoetballers en bijna 3.000 voetbalverenigingen. Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportverenigingen, waaronder ook de voetbalverenigingen. Als gevolg van de coronamaatregelen, lopen de clubs omzet mis terwijl de vaste lasten doorlopen. Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen. Het Mulier Instituut was gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kabinet kijken in hoeverre aanvullende steun nodig is.
Algemeen - vrijdag 8 mei 2020