Nieuws
Wijzigingen invullen digitaal wedstrijdformulier
Bij elke wedstrijd van Onder 19 en jonger wordt het verplicht om:

* (Ten minste) één staflid, dat minimaal de leeftijdscategorie Senior heeft en lid is van de KNVB, op het mDWF te plaatsen;
* de spelersopgaaf te laten doen door een staflid - bijvoorbeeld de (assistent-)trainer, teammanager etc. -, dat minimaal de leeftijdscategorie Senior heeft, lid is van de KNVB en op het mDWF is geplaatst.

Het is uiteraard verstandig om hier bij het vullen van de bondsteams alvast rekening mee te houden en er dus voor te zorgen dat ten minste één staflid (die senior is en lid is van de KNVB) nu al wordt toegevoegd aan het bondsteam. Dit voorkomt problemen op de wedstrijddag zelf.

Voor dit staflid is het van belang de Wedstrijdzaken app op een smartphone te installeren en een KNVB account te maken, zodat er ingelogd kan worden op de app.

De kosten voor een lidmaatschap van de KNVB bedragen € 11,28 incl. verzekering. Dit is voor alle seniorenleden hetzelfde bedrag. Als lid kunnen we teamleiders van de juiste informatie voorzien en hen uitnodigen voor themabijeenkomsten of relevante opleidingen.

Het blijft wel toegestaan om een of meer stafleden op het mDWF te plaatsen die de leeftijdscategorie van Senior nog niet hebben bereikt, maar wel lid zijn van de KNVB. Zij kunnen echter geen spelersopgaaf doen.

Als je nog vragen hebt over het mDWF, bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen of neem contact op met de KNVB.
Algemeen - zaterdag 29 augustus 2020