Nieuws
Aangepaste trainingsrichtlijnen jeugd

In dit document treft u de beschikbare informatie over de mogelijkheid om te sporten voor
binnen- en buitensportverenigingen na 29 september 2020 in de gemeente Nissewaard.
Inhoud:
 spelregels voor sport in het kort;
 wedstrijden en toernooien en toeschouwers;
 binnen en buiten sporten;
 sportkantines.

Spelregels voor sport in het kort
In het kort de spelregels voor het sporten:
 Binnen - en buitensport is toegestaan.
 De noodverordening van vorige week vervalt. Daarmee dus ook de meldplicht
voor groepen groter dan het maximum. Sporten is uitgezonderd van de maximum
groepsgrootte bij bijeenkomsten binnen en buiten.
 Het sportprotocol van de bond van de betreffende sport wordt opgevolgd.
 Bij sportactiviteiten in georganiseerd verband is altijd een Corona-coördinator
(deze rol mag door meerdere mensen worden uitgevoerd), herkenbaar,
aanwezig. Deze wordt aangewezen door de vereniging en is verantwoordelijk
voor het naleven van de regels, is het aanspreekpunt voor sporters en de
handhavende diensten.
 Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is
voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden
losgelaten.
 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 meter
afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers.
 Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen gebruikt worden.
 Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.
(is iedereen gezond, zijn er symptomen die horen bij Covid-19)
 In verband met bron en contactonderzoek is het van belang ervoor te zorgen dat
bekend is wie er op welk moment aanwezig is in de accommodatie.
 Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek voor drie weken niet meer toegestaan
bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor
amateurwedstrijden.
 Vanaf 29 september 18:00 uur blijven de sportkantines gesloten.

2

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers
 Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?
Wedstrijden en toernooien zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Vanaf 29 september
18:00 uur mag daar geen publiek bij zijn.
 Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als
profsportwedstijden?
Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden, binnen en buiten.
 Waarom is publiek niet meer toegestaan?
De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat (grote) groepen mensen niet meer bij elkaar
kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.
 Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel
mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom
zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende
kind willen kijken.
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere,
bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.
 Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor
trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen
voor sporters wel.
 Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook
voor jongeren?
De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot
en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na
het sporten.
 Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen
binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de
bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
 Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?
Het is aan de sportbonden om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor
het doorgaan van wedstrijden en competities. Wanneer uw sportbond de competitie
doorgang laat vinden terwijl u zich daar niet veilig bij voelt of u krijgt het binnen de nieuwe
kaders niet goed georganiseerd, zoekt u dan in dialoog met uw sportbond naar een
oplossing. De verenigingsondersteuner van de gemeente Nissewaard kan u daarbij helpen.

3
 Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een
andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
 Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een
toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
 Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven
kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
 Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties
sporten?
Ja, kinderen en jongeren mogen ook als ze (nog) geen lid zijn van een vereniging meedoen.
 Door het coronavirus verliezen we een substantieel deel van onze inkomsten. De
inkomsten (kantine, contributie, sponsoring) lopen dusdanig scheef met de
uitgaven dat we in de problemen (gaan) komen?
Landelijk is er een noodfonds voor sportverenigingen. NOC/NSF en Stichting Waarborgfonds
Sport zijn verantwoordelijk voor de distributie daarvan. Uw sportbond kan u hier meer
informatie over geven.
Daarnaast is er ook een gemeentelijk budget voor o.a. sportverenigingen die door de crisis
het hoofd (bijna) niet boven water houden. Mocht uw verenigingen in acute financiële
problemen verkeren dan kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner.

4

Binnen en buiten sporten
 Is het toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?
Ja, normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor
volwassenen: houd 1,5 meter afstand.
De basisregels zijn:
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 Probeer drukte te vermijden.
 Was vaak je handen.
 Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus,
keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.
 Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank
gebruik?
De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel
klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het
lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak
dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.
Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur
en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde
materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals
papier en karton.
 Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de
normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten
worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor
sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht.
Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up,
de teambespreking of de nazit in de kantine.

5

Sportkantines
 Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?
Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.
 Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet?
Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen
mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan
de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan.
 Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële
sportaanbieders?
Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom
sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in
een sportgelegenheid ligt.
Wanneer (de exploitant van) uw horeca/kantine naast de functie als sportkantine ook een
vergunning hebben om een ‘gewoon’ restaurant te drijven dan worden hier aparte
afspraken over gemaakt. Als voor/nazit voor de sport mag dit niet gebruikt worden
Jeugd - woensdag 30 september 2020