Nieuws
KNVB: ‘Onvoldoende basis en draagvlak is voor een gemengde competitie’
Deze punten vormden voor de KNVB de aanleiding voor een onderzoek. In juli en augustus heeft er een landelijke inventarisatie onder alle verenigingen en 1E elftalspelers plaatsgevonden. Zij werden daarin gevraagd naar de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdagvoetbal. De KNVB ontving veel reacties op het onderzoek. Zo vulden 3912 spelers de vragenlijst in en namen 815 bestuurders deel aan het onderzoek.

Aanvullend op de landelijke inventarisatie heeft de KNVB digitale verdiepingssessies met verenigingen en spelers gehouden, waarin de inzichten uit de landelijke inventarisatie zijn getoetst en ontwikkelrichtingen zijn besproken. De belangrijkste uitkomsten zijn in onderstaand bestand terug te lezen.

De landelijke inventarisatie en de verdiepingssessies hebben de KNVB veel informatie en inzicht opgeleverd. Zo bleek uit beide onderzoeken dat spelers veranderende behoeften hebben en dat zij steeds vaker een voorkeur hebben voor de zaterdag als speeldag. Ook bleek uit de gesprekken dat er onvoldoende basis en draagvlak is voor een gemengde competitie met clubs uit het zaterdag- en zondagvoetbal. Als oplossing voor de krachtsverschillen in het zaterdagvoetbal werd de mogelijkheid geopperd om horizontaal over te stappen, dus met behoud van speelniveau.

Toch is het op basis van deze conclusies nog te vroeg om tot inhoudelijke voorstellen voor aanpassingen te komen. Keuzes rondom het zondag- en zaterdagvoetbal voor standaardteams hebben immers een grote impact op de gehele amateurvoetbalpiramide. Om tot een toekomstbestendige en in alle opzichten haalbare, acceptabele opzet en inrichting van de standaardcompetities op zaterdag én zondag te komen moet daarom voor een bredere aanpak worden gekozen waarin meerdere aspecten die met elkaar samenhangen verder worden onderzocht. Het onderzoek krijgt daarom in 2021 een vervolg.
Voetbal - zaterdag 19 december 2020