Nieuws
BAV: ‘Honderden amateurclubs gedupeerd door weeffout NOW-regeling’
Weeffout

De KNVB en de BAV vragen de politiek en overheid voor een passende oplossing om gedupeerde amateurclubs te helpen die recht hebben op NOW-compensatie (3.0), maar nu niet krijgen door een weeffout in het toewijzingssysteem.
Door onterechte afwijzing NOW-compensatie worden honderden amateurclubs ernstig gedupeerd, menen de KNVB en de BAV. Honderden amateurvoetbalclubs die eerder aanspraak konden maken op loonsteun via de NOW-regeling lopen de NOW-compensatie bij de NOW 3.0 mis. De KNVB heeft inmiddels honderden meldingen binnengekregen van amateurvoetbalverenigingen die zijn afgewezen voor compensatie van de NOW 3.0. De inschatting die de KNVB maakt is dat deze onterechte afwijzing van de NOW-compensatie amateurvoetbalclubs €500.000 tot €1.000.000 euro kost.

Nihil-aangifte

Amateurvoetbalverenigingen hebben een zomerstop in de maanden juni en juli, hierdoor staan trainers niet op de loonlijst. Veel amateurclubs doen een “nihil” aangifte (€ 0,-) in deze maanden bij de belastingdienst. Sommige verenigingen besluiten om helemaal geen belastingaangifte te doen voor deze maanden. De amateurclubs die een “nihil” aangifte hebben gedaan, worden afgewezen door de UWV voor de NOW-compensatie. De afwijzing is gebaseerd op het feit dat de loonsom van de voetbalclub in juni 2020 € 0,- was. De voetbalclubs die in deze zomermaanden helemaal geen aangifte over de loonkosten hebben gedaan, komen volgens de UWV wel in aanmerking voor de NOW-compensatie.

Amateurclubs langdurig en hard getroffen

Het feit dat ook in de komende kwartalen (NOW 4.0 en 5.0) gekeken wordt naar de peilmaand juni 2020, maakt dat de amateurvoetbalverenigingen langdurig hard worden getroffen. Deze voetbalclubs krijgen over een langere periode geen NOW-gelden, terwijl ze hierop wel recht hebben en ook dit nodig hebben om financieel te kunnen voortbestaan. Een voetbalclub die voor juni 2020 een “nihil” aangifte heeft gedaan verkeert in dezelfde situatie als een voetbalclub die deze maand geen belastingaangifte heeft gedaan, alleen geeft de ene club dit wel door aan de belastingdienst en de andere niet.

De KNVB hoopt samen met de BAV dat het kabinet de “nihil” aangiftes van amateurvoetbalverenigingen in de referentiemaand juni 2020 toestaat bij de NOW-aanvraag en in dat geval het voorschot te baseren op de peilmaand april.
Algemeen - donderdag 28 januari 2021