Nieuws
POLL: Wat moet de KNVB beslissen over het amateurvoetbal?
Algemeen - zondag 29 maart 2020
Zoals het er voorlopig naar uitziet zal het amateurvoetbal niet eerder dan 1 juni of half juni hervat kunnen worden. Er zijn diverse mogelijkheden.

Welke mogelijkheid is naar uw mening de beste oplossing? VoetbalRotterdam heeft een poll uitgeschreven over dit onderwerp.

Wat moet de KNVB beslissen over het amateurvoetbal? De tussenstand is als volgt :

* De KNVB moet de competitiestand van de eerste seizoenshelft nemen en dit als eindstand aanhouden --> 4.21%
* De KNVB moet afwachten op de maatregelen die nog volgen --> 6.88%
* De KNVB moet pogen de competitie af te maken, desnoods doorgaan tot eind juli --> 10.82%
* De KNVB moet de huidige stand als eindstand nemen --> 17.01%
* De KNVB moet de competities ongeldig verklaren en komend seizoen alle klassen handhaven --> 61.08%

Jullie kunnen nog steeds stemmen op de website van VoetbalRotterdam.
Heeft u een andere oplossing, mail dan naar info@voetbalrotterdam.nl.
KNVB laat impact coronacrisis op clubs onderzoeken
Algemeen - zondag 29 maart 2020
Volgende week start het Mulier Instituut een onderzoek bij sportverenigingen om inzichtelijk te krijgen welke impact de corona-crisis op de verenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd.

Deze informatie is nodig voor het overleg van NOC*NSF en de KNVB met het Rijk over eventueel aanvullende maatregelen voor de sport. De KNVB zal hiervoor een enquête onder de voetbalverenigingen uitzetten. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden.
Kabinet schiet ook sportclubs financieel te hulp: ‘Aanvragen nu mogelijk’
Algemeen - zaterdag 28 maart 2020
Ook sportverenigingen kunnen rekenen op een eenmalige tegemoetkoming van het kabinet als zij inkomsten missen door de coronacrisis. Dit laat sportkoepel NOC*NSF weten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte eerder al bekend dat er hulp komt voor getroffen ondernemers.

Sportclubs kunnen 4.000 euro krijgen van het rijk en dat hoeft niet terugbetaald te worden. Wel moeten verenigingen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén ervan is het hebben van een fysieke locatie zoals een kantine.

Aanvragen kunnen online ingediend worden. Link :https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
Ingang zomertijd
Algemeen - zaterdag 28 maart 2020
Het is weer zover, komend weekeinde gaat de zomertijd weer in.
In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart wordt de klok een uur vooruit gezet. Helaas voor de senioren die normaal op zondag voetballen hoeven zij er dit jaar geen rekening mee te houden.
Belgische voetbalbond stopt competitie amateurvoetbal: ‘Koplopers kampioen’
Algemeen - vrijdag 27 maart 2020
De Belgische voetbalbond (RBFA) heeft de competitie in het amateurvoetbal in België stopgezet. Ook de jeugdcompetities zijn definitief stilgelegd. Men heeft bepaalt dat de koplopers formeel kampioen zijn geworden.

De lezing van de Belgische voetbalbond: ,,De crisiscel corona van de KBVB, waarin alle entiteiten van ons Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League) kwam op 27 maart virtueel samen om het verdere verloop van de competities te bespreken. De crisiscel nam in het belang van de volksgezondheid de moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing om alle jeugd- en amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop te zetten.” Het gaat vooralsnog alleen om jeugdcompetities en de amateurtak.

Over het profvoetbal is nog geen beslissing genomen, zo laat de bond weten. In Nederland liggen alle competitie voorlopig stil tot 6 april, in afwachting van nadere berichtgeving van overheidswege. Nadere berichten worden komende dinsdag, 31 maart, verwacht.
Nafluiten : Sponsors, bedankt
Algemeen - vrijdag 27 maart 2020
Voor u gelezen op VoetbalRotterdam.nl :

Veel amateurclubs hebben het moeilijk. Vaste lasten lopen door terwijl er door de drooglegging van de kantines geen inkomsten meer binnen vloeien. Ook sponsorinkomsten lopen terug, omdat ondernemers hun verdiensten zien teruglopen. Veel bedrijven gunnen sportclubs heus nog wel wat, maar de verantwoordelijken over de financiën worden heel erg voorzichtig. Niemand weet hoe lang de coronacrisis aan blijft houden. De rem gaat er op. Logisch. Maar het heeft voor sportverenigingen grote gevolgen.

Bij vrijwel alle verenigingen is statutair vastgelegd dat de contributies voor het gehele seizoen gelden. Als lid ben je immers ook medeverantwoordelijk dat jouw club kan blijven overleven. Ook al kun je wellicht een bepaalde periode niet voetballen. Het is iets dat erbij hoort, toch?
Maar van contributies alléén redden de vele sportverenigingen het tegenwoordig niet meer. Van belang is dus dat de sponsoren voor zover mogelijk hun betrokkenheid en commitment blijven tonen. Maar als club kun je omgekeerd ook hetzelfde naar de sponsoren laten zien. Door je leden erop te wijzen waar mogelijk aankopen te blijven doen bij deze specifieke ondernemingen. Ik zie hier en daar best wel inventieve acties ontstaan. Het werkt ook. Het verbindt de leden met de sponsors, en andersom.

En, … als bedrijven van sponsors tijdelijk ‘on hold’ gaan, vergeet hen dan niet als ze weer in de markt verschijnen.
In moeilijke tijden hebben we elkaar allemaal nodig.
KNVB: ‘Clubs kunnen duizenden euro’s tegemoetkoming aanvragen’
Algemeen - donderdag 26 maart 2020
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken.

Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus.

Vandaag is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.
Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

Lees verder >>
NOC-NSF: ’80 procent verenigingen komen in de problemen: vijf miljoen beschikbaar voor steun’
Algemeen - donderdag 26 maart 2020
Sportkoepel NOC-NSF heeft voor de sportverenigingen die in de problemen komen door het coronavirus en de bijbehorende crisis een pot van vijf miljoen beschikbaar. Dat meldt Trouw op haar website.

De vijf miljoen komt uit de eigen begroting van de sportkoepel. Het NOC-NSF rekent erop dat de overheid ook een bijdrage in de vorm van extra steun doet om noodlijdende clubs te ondersteunen in deze periode.
Het geld is bedoelt voor de breedtesport en de professionele clubs kunnen geen aansprak maken. Het gaat niet om een lening maar een bijdrage in de kosten om te overleven. NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg denkt dat 80% van de verenigingen in de problemen komt.

Het gehele artikel staat in de Trouw van vandaag
BAV: ‘Geen afdracht aan KNVB zolang er niet wordt gevoetbald’
Algemeen - woensdag 25 maart 2020
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft de KNVB gevraagd om de incasso voor de volgende inning van de bijdrage voor verenigingen (voorlopig) te annuleren. Daarmee krijgen amateurclubs meer lucht in de financiële problematiek die de coronacrisis veroorzaakt.

BAV-voorzitter Ben van Olffen heeft het verzoek dinsdagochtend tijdens een conference call ingediend. Ook zal de BAV samen met de belangenorganisaties CVTD (Tweede en Derde Divisies) en COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen) een oproep daartoe doen aan de ledenraad. Van Olffen: ‘Verenigingen hebben het financieel zwaar en krijgen het nog veel zwaarder. Om de amateurclubs lucht te geven is het van belang om de vordering van de komende bijdrage voorlopig uit te stellen. Er moeten geen afdrachten worden geïnd zolang er niet gevoetbald kan worden en eventuele tekorten in de KNVB- begroting moet ten laste komen van de reserves.’

De volgende incasso staat gepland voor half april.
Kabinet en KNVB nemen komende week pas een beslissing
Algemeen - woensdag 25 maart 2020
Het kabinet en ook de KNVB nemen volgende week pas een beslissing over de maatregelen en de voortgang van de diverse competities.

Het kabinet zal komende dinsdag wederom met een update komen en wellicht ook een aanpassing van de 6-aprildatum voor de sportwereld en de horeca. De KNVB zal haar scenario’s op die maatregelen aanpassen en daarna een beslissing nemen voor het amateurvoetbal en ook het betaalde voetbal.
BAV benadrukt in brief noodzaak voor steun aan amateurclubs
Algemeen - dinsdag 24 maart 2020
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft een brief verstuurd aan het ministerie van VWS, Vereniging Sport en gemeenten (VSG) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin ze pleit voor hulp om de (financiële) problematiek bij amateurclubs tegen te gaan. Hieronder de brief in zijn geheel.

Besten,

Wij zijn het bestuur van de B.A.V. dat staat voor Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen in Nederland.

De meeste amateurvoetbalverenigingen zijn bij onze belangenorganisatie aangesloten. Wij hebben onder andere een afdeling Juridische Ondersteuning waar veel vragen vanuit de clubs bij ons binnen komen en die wij met raad en daad bijstaan.
De coronacrisis laat in het amateurvoetbal haar sporen na en heeft veel impact op de verenigingen. We kunnen nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn, maar tijdens deze coronacrisis krijgen we heel veel vragen vanuit onze achterban zoals:

Lees verder >>
KNVB: Sportcompetities vallen buiten verbod op bijeenkomsten door overheid
Algemeen - dinsdag 24 maart 2020
De sportcompetities in Nederland vallen NIET onder het coronabeleid van de overheid om evenementen en bijeenkomsten in Nederland te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop van eredivisie, eerste divisie en amateurcompetities wordt pas weer een besluit genomen in aanloop naar 6 april.

Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was.

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:
* Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
* Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
* Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
* Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
* Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
* Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
* Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien) worden georganiseerd, dus sportwedstrijden met publiek zijn wel reeds tot die tijd uitgesloten. .
Geen amateur- en betaald voetbal tot 1 juni: ‘Grote kans op einde seizoen’
Algemeen - maandag 23 maart 2020
Maandagavond heeft het kabinet besloten dat bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden worden. Eerder werd bekend dat er tot 6 april niet gespeeld werd. Door deze maatregel lijkt het onmogelijk om de competitie af te maken.

De KNVB heeft nog geen besluit genomen maar het lijkt erop dat er spoedig een besluit komt. Ook in het betaalde voetbal lijkt het seizoen niet afgemaakt te worden.
We houden jullie uiteraard op de hoogte, ook voor wat betreft de andere activiteiten en competities zoals het 7 tegen 7.
KNVB: ‘April-contributie van clubs punt van discussie’
Algemeen - zondag 22 maart 2020
De KNVB gaat mogelijk de clubs steunen door het laten vervallen van de contributie. De KNVB meldt aan de clubs dat het momenteel kijkt naar de contributie die in april wordt geïncasseerd. ‘De volgende incasso staat voor half april. Voorafgaand daaraan wordt bekeken wat de actuele situatie is en hoe er zal worden omgegaan met deze incasso.’

* Voor wat betreft de termijnbetalingen van de verenigingen aan de KNVB: de incassering van de maand maart heeft reeds plaatsgevonden. De volgende incasso staat voor half april. Voorafgaand daaraan wordt bekeken wat de actuele situatie is en hoe er zal worden omgegaan met deze incasso.
* Op dit moment bekijken we samen met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maken we ons met NOC*NSF en andere sportbonden sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Ook zijn we met ministerie van VWS en NOC*NSF aan het kijken hoe de generieke (nood)maatregelen van de overheid voor de sport/voetbalwereld kunnen worden vertaald ten behoeve van de sport.
* De voetbalwereld wordt gedragen door vrijwilligers maar ook door professionals zoals trainers en verenigingsmanagers etc. De KNVB doet een beroep op de clubs in hun rol als werkgever om de solidariteit ook naar deze professionals te tonen.
* Heb je vragen over de rol van jouw vereniging als werkgever, bekijk dan de website van Werkgevers in de Sport en Netwerk in de sport.
KNVB informeert clubs: ‘Willen de competitie in A-categorie afmaken’
Algemeen - zaterdag 21 maart 2020
De KNVB heeft de clubs geïnformeerd over de mogelijkheden om de competities af te maken. De KNVB heeft de intentie om de competities in de A-categorie (inclusief promotie en degradatie) af te maken. Voor de B-categorie neemt de KNVB later een beslissing.
Onderstaand een overzicht van de zaken die de KNVB naar de clubs heeft gemaild.

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal)

* Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.
* Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.
* Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
* Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
* Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
* Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.
* De voorbereidingen voor de introductie van de O21- en O23-competitie gaan door. Verenigingen zijn daarvan op de hoogte via een informatiedocument ‘O23 t/m onder O13 2020/’21’.
* De deadline voor de inschrijving voor de nieuwe O21- en O23-competities en de inschrijvingen voor de overige jeugdcompetities is verplaatst naar 20 april. Hier vind je een overzicht van de inschrijvingen tot nu toe. Deze documenten worden de komende tijd regelmatig bijgewerkt.
BAV in gesprek met amateurclubs over coronacrisis
Algemeen - vrijdag 20 maart 2020
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) is in gesprek met de KNVB en andere belangenverenigingen over de gevolgen die het coronavirus heeft voor haar leden – de amateurclubs. Volgens de sportkoepels in Nederland bedraagt de schade 950 miljoen euro. Zij hebben in een brandbrief opgeroepen om een noodfonds in te stellen.
BAV-voorzitter Ben van Olffen heeft inmiddels contact gehad met de KNVB en andere belangenorganisaties over een plan van aanpak. ‘Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee geeft aan dat het niet alleen voetbalclubs betreft, maar alle sportclubs en dat daarom hierover intensief contact met het NOC*NSF is. Er wordt een soort crisisteam opgericht dat een plan van aanpak gaat maken. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend.’

Op woensdagochtend is er een conference-call geweest met alle stakeholders. Van Olffen: ‘Daarin zijn de volgende uitgangspunten besproken:
* Bij de KNVB zit een heel team klaar om vragen van verenigingen te beantwoorden, hun aparte e-mailadres is contact@knvb.nl
* De KNVB is bezig met uitleg in Jip en Janneketaal te maken over het pakket van noodmaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd die van belang zijn voor de sportwereld.
* Neem als vereniging ook contact op met je energieleverancier als er liquiditeitsproblemen ontstaan.
* In crisistijd zullen er beslissingen zijn waar niet iedereen zich in kan vinden. Toch is het van belang elkaar te blijven steunen en te beseffen dat, ondanks alle nog te nemen maatregelen, er van iedereen offers gevraagd zullen worden.’
* De KNVB bekijkt scenario’s voor het verloop van de competitie afhankelijk van het continueren van de maatregelen als gevolg van het corona virus.’

Lees verder >>
Flinke omzetderving Clubs genoodzaakt jeugdtoernooien af te gelasten
Algemeen - donderdag 19 maart 2020
De dagtoernooien in de regio worden door clubs massaal geannuleerd. Toernooien, een flinke inkomstenpost voor de verenigingen, worden geannuleerd wegens het coronavirus.

Onder meer bij het jubilerende CVV Zwervers worden toernooien afgezegd. De club meldt op haar website dat het alle jeugdtoernooien, het grote Onder 13-toernooi en de jubileumactiviteiten zal afgelasten. ‘Het is triest dat we in ons jubileumjaar deze maatregelen moeten nemen. Maar gedreven door overheidsrichtlijnen, gezondheidsrisico’s en mogelijke financiële consequenties voor de club, zijn wij gekomen tot deze besluiten. We realiseren ons dat er door een groot aantal clubmensen al veel energie is gestoken in deze evenementen en we zijn ons er ook terdege van bewust dat menigeen teleurgesteld zal zijn.’

Ook bij LMO en andere verenigingen zijn jeugdtoernooien afgelast. De clubs lopen daardoor in vooral april en mei veel omzet mis. Of de toernooien in juni doorgaan is nog niet bekend omdat er onduidelijkheid blijft over de hervatting van de competitie.
KNVB:Intern beraad over afdracht contributies en financiële gevolgen voor amateurclubs
Algemeen - woensdag 18 maart 2020
De KNVB voert momenteel intern beraad over de maatregelen die de bond kan nemen om ervoor te zorgen dat clubs niet omvallen. Op vragen van enkele verenigingen reageerde de KNVB als volgt.

‘Momenteel is er intern beraad over de financiële gevolgen voor verenigingen. Als er meer duidelijk is over het incasseren van het termijnbedrag van april, zullen de verenigingen daarover worden geïnformeerd. Daarnaast wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus.’
Boete lonkt voor clubs die sporters toegang geven tot terrein
Algemeen - dinsdag 17 maart 2020
Voetbalverenigingen in de regio lopen de kans boetes te krijgen als er groepen personen op de velden lopen terwijl dat overheidswege verboden is. DVOL is de eerste club die volgens De Gelderlander op de vingers is getikt omdat het groepen op het sportpark liet trainen. Handhavers haalden vervolgens het complex leeg.

Bij DVOL was het sportpark door iemand geopend waardoor er honderd personen zich verzamelden op het sportpark. De gemeente heeft DVOL inmiddels op de vingers getikt en kan bij een volgende overtreding een boete van 5.000 euro tegemoet zien.
Voor u gelezen : ,,Scheidsrechterrrrr!”’
Voetbal - maandag 16 maart 2020
Voor u gelezen op AD.nl :

Scheidsrechter Marcello is het commentaar beu en post een hilarisch filmpje: ,,Scheidsrechterrrrr!”’

Soms staat hij nog maar net op het veld als het begint: gezeur over een uitbal, gemekker over een overtreding die niet eens bestaat. Om aan al het gezaag een einde te maken, plaatste scheidsrechter Marcello Stewart een filmpje online.

,,Ik word daar zó moe van, elke keer dat gezeur over de spelregels”, begint hij zijn tirade. ,,Als je het beter weet, volg dan een cursus bij de KNVB!”. Stewart (56) was het zó beu dat hij zijn telefoon op tafel zette en begon te praten. Zijn hilarische ‘Scheidsrechterrrrr!” is al duizenden keren bekeken op Facebook.

,,Kap er nou eens mee, ga eens voetballen. Een scheidsrechter is ingehuurd om de beslissingen te nemen. En als je het beter weet, volg een cursus bij de KNVB en ga lekker ook fluiten. Want we komen scheidsrechters te kort. Ja. Die zijn gestopt vanwege dat gezeur van jullie. Ik ben het zo zat! Kap er nou eens mee. Laat mensen met plezier fluiten!”

Stewart is sinds 2011 scheidsrechter van de KNVB in de hoofdklasse en in de zaal. Ook hij is zijn carrière begonnen als mopperaar op de scheidsrechter, vertelt hij lachend. ,,Het was een weddenschap. Ik had een grote mond tegen de scheids. En die zei: ‘Je moet een keertje zelf gaan fluiten’. Dus dat heb ik gedaan.” Hij volgde een cursus bij de KNVB en raakte verknocht aan het fluiten.

,,Ik ben wel geschrokken van wat je als scheidsrechter allemaal over je heen krijgt”, vertel hij. ,,Er lopen er altijd wel één of twee bij die een scheidsrechter zien als een politieagent. Waar het dan over gaat? Altijd hetzelfde liedje: discussie over de spelregels.” Het dispuut gaat opvallend vaak over regels die helemaal niet bestaan. En dat is waar hij in zijn filmpje over losgaat: ,,Van achteren? Van achteren is geen regel! Twee man? Twee man mag!”

Lees verder >>
Scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs sluiten tot en met 6 april
Algemeen - zondag 15 maart 2020
Alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs in Nederland gaan dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle bestaande maatregelen worden tot en met 6 april verlengd. Dit maakt het kabinet zondagmiddag bekend.
Dit houdt in dat in aansluiting op de weekenden van 13/14 maart, 20/21 maart en 27/28 maart ook het competitievoetbal in het weekend van 4/5 april uitgesteld is. Verder zal er zoals al eerder aangegeven in de periode tot en met 6 april niet getraind worden, ook geen 7 tegen 7 competitie plaatsvinden en de kantine uiteraard gesloten blijven, waardoor ook de bingo op 3 april voorlopig uitgesteld is.
Over het verdere vervolg zullen wij u zo volledig mogelijk op de hoogte blijven houden.
KNVB verklaart: ‘Waarom trainen profs wel en amateurs niet?
Algemeen - zaterdag 14 maart 2020
De KNVB heeft op haar website een pagina geopend met veel gestelde vragen omtrent het afgelasten van wedstrijden en trainingen van amateurclubs tot en met 31 maart.

Een van de vragen die, vooral bij de jeugd, speelt, is de vraag waarom de profclubs wel door trainen en de amateurs niet. De KNVB verklaart op haar website dat er een verschil is tussen de profclubs en de amateurs.

" Het kabinet heeft op iedereen een beroep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken en terughoudend te zijn met sociale contacten tenzij dit noodzakelijk is. Daar geven NOC*NSF en de KNVB met het advies om niet te trainen en bijeenkomsten te organiseren gehoor aan richting de amateurs. In het betaald voetbal hebben we echter te maken met beroepssporters, die (voor hun werk) fit gehouden moeten worden. Dus is het noodzakelijk om te blijven trainen. Dit gebeurt overeenkomstig een extra aantal preventieve maatregelen. Zo wordt er onder meer altijd achter gesloten deuren getraind en is de trainingsaccommodatie alleen toegankelijk voor spelers en staf. "
Tot nader order geen trainingen en wedstrijden
Algemeen - donderdag 12 maart 2020

Aan de hand van de maatregelen die vanuit de regering zijn afgekondigd heeft de KNVB besloten om alle voetbalwedstrijden tot 1 April niet door te laten gaan. Het bestuur van SCO'63 heeft ook besloten om tot nader order de trainingen niet door te laten gaan.
Ook de 7 x 7 competitie zal de komende weken niet doorgaan. Over het verdere vervolg zullen wij u zo volledig mogelijk op de hoogte proberen te houden.
7 tegen 7 competitie weer van start !
Senioren - zaterdag 7 maart 2020
Nog een kleine week en dan is het weer zover !, de start van de tweede helft van de 7 tegen 7 competitie bij S.C.O.'63. Vrijdag 13 maart gaan we weer beginnen, waarbij op de eerste twee speeldagen op 13 en 27 maart eerst de laatste 2 poulewedstrijden gespeeld gaan worden. Nadat de standen in beide poules zijn opgemaakt gaan we vanaf 10 april verder met het vervolg, waarbij er onder andere gespeeld wordt met een heuse promotie- en degradatieregeling.
Het complete programma kunnen jullie zoals altijd weer elders op de site terugvinden. Na de wedstrijden is er weer de gebruikelijke muzikale omlijsting en zal ook de inwendige mens niet vergeten worden. Dus kom vanaf vrijdagavond 13 maart weer om de 2 weken allemaal naar ons sportpark, het belooft weer enorm spannend en gezellig te worden.
Het Coronavirus en het amateurvoetbal in Nederland
Algemeen - vrijdag 6 maart 2020
Nu er de afgelopen dagen meer Coronabesmettingen in Nederland bekend zijn geworden, worden er veel vragen over gesteld. Daarom willen wij de voetballers en bestuurders graag wat meer duidelijkheid geven over dit thema.

Omdat de KNVB niet de expertise in huis heeft om dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. - staat de KNVB in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over.

Lees verder >>
Veranderingen in update Voetbal.nl-app
Voetbal - donderdag 5 maart 2020
Er is een nieuwe versie van de Voetbal.nl app beschikbaar. Hierin zijn enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd, voor jou als gebruiker. In dit artikel lichten we deze graag toe.

ROL OUDER

In veel gezinnen is voetbal het gesprek van de dag. Juist voor gezinnen met meerdere actieve KNVB-leden, hebben we het gebruik van de Voetbal.nl-app gemakkelijker gemaakt. Zo hoeft er niet langer gewisseld te worden tussen personen in de app. Je ziet het programma, de uitslagen en de stand van al jouw gezinsleden direct in één overzicht binnen je persoonlijke omgeving.

Hierdoor kan je dus ook zonder te wisselen eenvoudig voor iedereen binnen jouw gezin de aanwezigheid aangeven of het rijschema invullen. Handig, toch?

Lees verder >>
Bingo bij SCO'63
Kantine - dinsdag 3 maart 2020
Op vrijdagavond 6 maart aanstaande organiseert SCO'63 weer een gezellige geldbingo.
Als je wilt komen stuur dan een e-mail naar: SCO63BINGO@GMAIL.COM en vermeld daarin je telefoonnummer en met wie je wilt komen.
Uiteraard is er gezellige muziek, en met een hapje en een drankje maak je je avondje uit compleet!
Wie weet pak jij de hoofdprijs van € 200,- of een van de vele andere geldprijzen.

Lees verder >>
Paasklaverjassen
Kantine - zaterdag 29 februari 2020

Vrijdag 17 april is er bij SCO'63 weer het traditionele Paasklaverjassen.
Dus wil je graag een kaartje leggen in een gezellige ambiance schrijf je dan zo snel mogelijk in. En als je niet wilt klaverjassen ben je uiteraard ook van harte welkom om gewoon wat te komen drinken.

Aanvang 20.00 uur, introducees toegestaan, inschrijfgeld € 5,00.
KNVB in nauw contact met instanties over coronavirus
Voetbal - vrijdag 28 februari 2020
Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, krijgt de KNVB veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor de wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal.

De KNVB staat in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laat de KNVB dit via de daarvoor bestemde kanalen zo spoedig mogelijk weten.

Zie voor actuele informatie de website van het RIVM.
KNVB gooit jeugdvoetbal weer op de schop: ‘4-fasenvoetbal’
Pupillen - woensdag 26 februari 2020
Vanaf het seizoen 2020/’21 gaat het voetbalaanbod van de JO8 t/m JO12 pupillen er iets anders uitzien. In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen voortaan in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden.
De bekercompetitie vervalt hierbij. Na een geslaagde pilot en evaluatie in het seizoen 2019/’20 in district West I en West II wordt deze nieuwe opzet vanaf het seizoen 2020/’21 landelijk uitgerold.

Over dit onderwerp verscheen gisteren ook een column op knvb.nl :

4-FASENVOETBAL EEN FEIT - Ongetwijfeld. Net als bij de vorige veranderingen in het pupillenvoetbal, zullen er ook nu weer ouders en vrijwilligers zijn die het liefst alles bij het oude willen houden en vinden dat het voetbalplezier van hun pupil wordt afgenomen door het niet meer bijhouden van ranglijsten.

Een vergissing, blijkt uit meerjarig onderzoek.

Natuurlijk willen kinderen winnen, maar de strijd om het kampioenschap leeft toch vooral onder vaders en moeders. Kinderen spelen met hun hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden door de vraag of ze aan de bal komen, acties mogen maken, plezier hebben en met hun vriendjes kunnen voetballen. Het winnen van wedstrijden, komt pas ver daarna.

Andersom werkt het bij verliezen. Als dat te vaak voorkomt, en met ruime cijfers (niet zelden in het pupillenvoetbal), levert dat een knauw op voor de spelvreugde. Sterker nog; het wordt naast een slechte trainer genoemd als een belangrijke oorzaak om te stoppen.

Lees verder >>
Speeldagenkalender 20/21 bekend
Voetbal - zaterdag 22 februari 2020
De speeldagenkalenders voor het amateurvoetbal van het seizoen 2020/’21 zijn bekend. De Tweede en Derde Divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekeinde van 22 en 23 augustus 2020. De hoofdklasse mannen start een weekend later op 29 en 30 augustus. In datzelfde weekend beginnen ook de meeste bekercompetities, waaronder die van vrijwel alle elftallen van SCO'63.

De meeste reguliere competities gaan van start in het weekend van 19 en 20 september.

De speeldagenkalender is onder meer samengesteld op basis van een enquête onder ruim 5000 voetballers uit de B-categorie en wedstrijdsecretarissen. Mede dankzij deze input sluit de kalender voor het komende seizoen nog beter aan bij de wensen en behoeften vanuit de verschillende districten.

Lees verder >>
Maandag 24 februari geen training voor de jeugd
Jeugd - woensdag 19 februari 2020
Op maandag 24 februari zijn er ivm de vakantie geen trainingen voor de jeugd. Tevens zal ook de kantine deze dag niet open zijn,

Het bestuur
Gele en rode kaarten B-categorie
Voetbal - zaterdag 15 februari 2020
Daar er nog steeds veel verwarring blijkt te zijn over het krijgen van een gele of rode kaart in de B-categorie van het voetbal vermelden we hierbij nogmaals de gevolgen van het krijgen van een kaart.

Gele kaarten

Een speler die bijvoorbeeld een onbesuisde overtreding maakt kan van de scheidsrechter een officiële waarschuwing ontvangen: de gele kaart. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Want zoals iedereen weet is twee keer geel rood.
In de categorie B van het veldvoetbal wordt bij een gele kaart gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen, geldt een tijdstraf van vijf minuten. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler. Dit betekent dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.
Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. De scheidsrechter toont de speler hierbij wel de gele kaart. Bij een tweede waarschuwing volgt ook hier een rode kaart voor de speler en mag de speler niet meer verder spelen.
De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.

Lees verder >>

3-4-2020Bingo (uitgesteld)
17-4-2020Paasklaverjassen ( uitgesteld )
29-8-2020Aanvang bekercompetitie zaterdag seizoen 2020/2021
30-8-2020Aanvang bekercompetitie zondag seizoen 2020/2021
4-9-2020Aanvang 7 tegen 7 competitie seizoen 2020/2120
11-9-2020Bingo
19-9-2020Aanvang competitie zaterdag seizoen 2020/2021
20-9-2020Aanvang competitie zondag seizoen 2020/2021
6-11-2020Bingo

Clubscheidrechters M/V
Kantinemederker M/V
Onderhoud medewerker/sters