Nieuws
Inleveren kleding en materialen
Voetbal - dinsdag 7 juli 2020
Alle leiders(sters) / trainers jeugdelftallen en leiders lagere senioren.
Uiterlijk 15 juli materiaal in het ballenhok en kleding en sleutels inleveren.
Op maandagavond en/of woensdagavond zijn Peter Leijen en/ of Jaap Lenstra aanwezig om dit in ontvangst te nemen.
Zijn er vragen neem dan contact op met Jaap Lenstra. 06-40662731
KNVB maakt vrijdag 10 juli wederom indelingen bekend
Voetbal - maandag 6 juli 2020
We hebben er met z’n allen een even bijzonder als bizar amateurvoetbalseizoen op zitten. De corona-uitbraak zorgde ervoor dat het seizoen eerder werd beëindigd en dat er geen kampioenschappen, promoties en degradaties waren. Nu de maatregelen verder versoepeld zijn, kunnen we voorzichtig vooruit kijken naar de start het seizoen 2020/’21.

Op 1 juli is het seizoen 2020/’21 officieel van start gegaan. Dit houdt in dat alle gegevens van het afgelopen seizoen zijn verwijderd uit Voetbal.nl. Een team is weer vindbaar op Voetbal.nl als deze door de KNVB is ingedeeld in een (beker)competitie. Als de vereniging de speler heeft toegevoegd aan het team, dan ziet de speler zijn of haar eigen team weer terugkomen in zijn persoonlijke omgeving op Voetbal.nl. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen.

VERSOEPELINGEN

Eind juni kwam het kabinet met overwegend goed nieuws voor de liefhebber van amateurvoetbal. De aangekondigde versoepelingen werden nog verder verruimd. Voor het amateurvoetbal betekenen de nieuwe versoepelingen dat het weer bezoekers kan toelaten op de accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen, mits ze zich houden aan de basisregels. Daarnaast zijn de sportkantines weer open en kan er sinds 1 juli weer gezaalvoetbald worden. Ook wedstrijden zijn weer toegestaan.

SPEELDAGENKALENDER

De al eerder aangekondigde versoepelingen houden ook in dat de competitie voor alle categorieën conform de eerder gepubliceerde speeldagenkalender kan worden afgewerkt. Het is dus reeds bekend op welke speeldagen er wedstrijden worden gepland.

INDELINGEN

Dan is er nog een lijst met belangrijke data voor de amateurvoetballer en dan met name de indelingen. Want wanneer weet je nu of die befaamde dorpsderby weer wordt gespeeld, of dat je opnieuw bij die ‘angstgegner’ in de poule zit? Of tegen welke opponenten begin je het bekeravontuur? We hebben een overzicht gemaakt, waarin de route richting de seizoenstart duidelijk wordt gemaakt.

CATEGORIE A

* Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen en jeugd was op 1 juli 2020
* Publicatie competitie-indeling A categorie is op 10 juli 2020
* Publicatie bekerindelingen categorie A is op 24 juli 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 25 juli 2020
* Publicatie nummering competitie categorie A is op 22 augustus 2020
* Start bekercompetitie categorie A is in het weekend van 29/30 augustus
* Start competitie categorie A is in het weekend van 19/20 september

CATEGORIE B

* Publicatie competitie inschrijvingen per klasse categorie B was op 3 juli 2020
* Reacties op deze klasse-indelingen zijn mogelijk t/m uiterlijk 12 juli 2020
* Publicatie bekerindelingen categorie B is op 7 augustus 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 8 augustus 2020
* Publicatie competitie-indeling B categorie is op 21 augustus 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 22 augustus 2020
* Start bekercompetitie categorie B is in het weekend van 29/30 augustus
* Start competitie categorie B is in het weekend van 19/20 september
Regels leeftijdsdispensatie seizoen 2020/2021
Jeugd - zaterdag 4 juli 2020
In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Dat geldt dus ook voor het seizoen 2020/'21. Maar welke regels gelden er hiervoor?

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen.

Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO7, JO8 en JO9.
Update Coronamaatregelen per 1 juli
Voetbal - zaterdag 27 juni 2020
Vanaf 1 juli zijn de meeste beperkingen ten aanzien van sport opgeheven. Dit betekent dat vanaf deze datum:

- Alle leeftijdsgroepen weer met contact kunnen sporten. Zowel binnen als buiten.

- Zowel trainen als wedstrijden spelen is toegestaan

- Er deelgenomen kan worden aan competitie

- Er met en zonder trainer/begeleiding gesport kan worden

- Sportkantines weer open kunnen

Buiten de sportactiviteiten, dus voor en direct na de activiteit dient de 1,5 meter afstand
tussen mensen wel in acht genomen te worden.

Bij de binnensport wordt, tot nader order, geen publiek toegestaan. Bij buitensport wel, mits het maximumaantal van 250 mensen niet wordt overschreden en men 1,5 meter afstand houdt.

En verder geldt nog steeds:

- Houd altijd 1,5 meter afstand

- Schud geen handen

- Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

- Raak je gezicht niet aan

We sluiten als gemeente aan bij de landelijke protocollen van de Vereniging Sport en

Gemeenten (VSG), NL Actief, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en NOC/NSF.

Let op, bovenstaande protocollen worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en versoepelingen.


Richtlijnen buitensport:

- De aanbieder van activiteiten wijst een “Corona-coördinator” aan

- Triage: Vraag per activiteit aan uw leden of zijzelf of iemand in hun directe omgeving

Covid-19 verschijnselen hebben. Als dit het geval is dan moeten zij thuisblijven

- Ontsmet je handen bij betreden van de sportaccommodatie

- Kleedkamers en douches mogen open

- Alle mensen die aanwezig zijn op het sportcomplex/in de accommodatie houden 1,5 meter afstand tenzij zij op dat moment deelnemen aan een sport/beweegactiviteit

- Houd je aan de markering als deze aanwezig is

- Volg altijd de aanwijzingen van een corona-coördinator op.

- Publiek is toegestaan tot het maximum van 250 personen is bereikt en men 1,5 meter
afstand houdt van elkaar.

Benoem een corona-coördinator

Wanneer er activiteiten plaatsvinden dient er een corona-coördinator aanwezig te zijn.

Ideaal is een vrijwilliger die op dat moment geen andere taak heeft maar het mag ook een trainer zijn of een barmedewerker.

De corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen en neemt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de richtlijnen. Deze persoon coördineert de eerste handhaving en ziet toe op een veilig komen en gaan.

De corona-coördinator is ook aanspreekpunt voor externen, zoals handhavers of
verenigingsondersteuners.


Geen wijzigingen in speeldagenkalender districtscompetities
Voetbal - zaterdag 27 juni 2020
De KNVB heeft vrijdagmiddag bekend gemaakt dat in alle districten (eerste klasse en lager) de normale speeldagenkalender zal worden aangehouden. Dat betekent dat er in het weekeinde van 29 en 30 augustus aan de districtsbeker wordt gestart. Drie weken later wordt, zoals gebruikelijk aan de competitie gestart.

Ook de winterstop zal hetzelfde blijven. In het weekeinde van 16/17 januari staat dan de eerste speelronde na de winterstop op het programma.
Einde voetbalseizoen
Voetbal - donderdag 25 juni 2020
Na een seizoen die abrubt werd afgebroken door de Corona crisis komt er toch een korte zomerstop.
Gelukkig hebben velen de afgelopen weken nog kunnen trainen, al was dit onder bepaalde voorwaren.
We willen iedereen de mogelijkheid bieden om tot 15 juli door te trainen. Deze datum 15 juli geef dan de mogelijkheid om afscheid te nemem van spelers en trainers/leiders die besloten hebben de vereniging te verlaten.
Tot 15 juli zal er geen kantinepersoneel aanwezig zijn.
Trainingen worden op 8 augustus hervat voor de selectie en op 17 augustus voor alle andere elftallen.
Wij wensen iedereen voor zover mogelijk een prettige vakantie en gaan hierna hopelijk weer een normaal voetbalseizoen tegemoed.

Het bestuur
De bal gaat snel weer rollen
Voetbal - donderdag 25 juni 2020
Met de gisteravond aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen komt de start van het nieuwe voetbalseizoen wederom een flinke stap dichterbij, zowel voor de voetballers als voor bezoekers van de wedstrijden.

Startdata

Om het coronavirus onder controle te houden, had het kabinet op 21 april alle voetbalwedstrijden verboden tot 1 september. Deze maatregel vervalt per 1 juli en sporten zonder fysieke beperkingen (zoals het onderling 1,5 meter afstand moeten houden) is vanaf dezelfde datum toegestaan. Ook in het amateurvoetbal mogen vanaf 1 juli weer officiële en oefenwedstrijden gespeeld worden en kan er vanaf die datum weer vrijuit getraind worden. Alle amateur- en profteams kunnen zich dus op een gedegen wijze gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.
De competities in het amateurvoetbal kunnen nagenoeg starten op de reguliere data van de speeldagenkalender.

Voor het amateurvoetbal betekenen de nieuwe versoepelingen tevens dat het weer bezoekers kan toelaten op de accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen mits ze zich houden aan de basisregels.

Vanavond zijn er nog meer versoepelingen aangekondigd voor het voetbal. Zo mogen de sportkantines definitief vanaf 1 juli weer open. Dit was eerder aangekondigd en zou doorgaan mits een tweede coronagolf zou uitblijven.

KNVB gaat ‘Weekendvoetbal’ en competitiestructuur onderzoeken
Voetbal - woensdag 24 juni 2020
De ledenraadsleden van het amateurvoetbal zijn zaterdagochtend 20 juni bijeengekomen voor de voorjaarsvergadering in Zeist. Een bijzondere vergadering die vanzelfsprekend grotendeels in het teken stond van de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het amateurvoetbal.

De KNVB heeft voor het amateurvoetbal besloten de ontwikkelingen te onderzoeken in het amateurvoetbal. De KNVB gaat onder meer kijken naar het zaterdag- en zondagvoetbal en de competitiestructuur. Onderstaand een overzicht.

Lees verder >>
Kabinet: ‘Trainingsbeperking afgeschaft; ook oefenwedstrijden eerder mogelijk’
Voetbal - woensdag 24 juni 2020
Het kabinet maakt vanavond de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Waar eerder al bekend werd dat de clubs uit het betaalde voetbal in september weer met publiek mogen gaan spelen, worden nu ook steeds meet versoepelingen voor het amateurvoetbal bekend.

In het amateurvoetbal mogen vanaf 1 september weer officiële wedstrijden gespeeld worden. Het kabinet zal vanavond ook bekend maken dat er per 1 juli weer door een ieder getraind kan worden zonder afstand te houden. Oefenwedstrijden zijn dan per 1 augustus weer mogelijk.

De landelijke competitie zouden in dat geval op 5 en 6 september van start kunnen gaan. De divisies zouden, inclusief bekervoetbal drie weken uitgesteld moeten worden. Voor de hoofdklasse wordt het bekervoetbal en de eerste speelronde naar alle waarschijnlijkheid verschoven. Het overige amateurvoetbal zou alleen problemen hebben met de eerste speeldag van de districtsbeker. Deze was in het weekeinde van 29 en 30 augustus ingepland.
Sportkantines mogen definitief per 1 juli weer open
Kantine - maandag 22 juni 2020
Het kabinet gaat de corona-maatregelen vanaf 1 juli verder versoepelen. Onder meer sportkantines mogen vanaf die dag weer open, zo laat het Algemeen Dagblad vandaag weten.

Het Outbreak Management Team (OMT) zou verder groen licht hebben gegeven voor versoepelingen. Het kabinet zal hierover woensdag een definitief besluit nemen.
Voor het amateurvoetbal komen er dus versoepelingen. De kantines mogen vanaf 1 juli weer open, meldt het AD. Ook sportscholen, sauna’s en casino’s mogen hun deuren weer openen. Verder mag het maximum aantal gasten in de horeca verhoogd worden naar honderd personen.
Belangrijke data start seizoen 2020/’21 veldvoetbal
Voetbal - zaterdag 20 juni 2020
Belangrijke data start seizoen 2020/’21 veldvoetbal

* Start Tweede en Derde Divisie mannen is in het weekend van 22/23 augustus
* Start Hoofdklasse mannen is in het weekend van 29/30 augustus
* Start bekercompetitie categorie A en B is in het weekend van 29/30 augustus
* Start competitie categorie A en B is in het weekend van 19/20 september

CATEGORIE A

* Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen en jeugd is op 1 juli 2020
* Publicatie competitie-indeling A categorie is op 10 juli 2020
* Publicatie bekerindelingen categorie A is op 24 juli 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 25 juli 2020
* Publicatie nummering competitie categorie A is op 22 augustus 2020

CATEGORIE B

* Publicatie competitie inschrijvingen per klasse categorie B is op 3 juli 2020
* Reacties op deze klasse-indelingen zijn mogelijk t/m uiterlijk 12 juli 2020
* Publicatie bekerindelingen categorie B is op 7 augustus 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 8 augustus 2020
* Publicatie competitie-indeling B categorie is op 21 augustus 2020
* Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 22 augustus 2020
Werkgroep buigt zich over mogelijk weer vroegtijdig stoppen amateurcompetitie
Voetbal - vrijdag 19 juni 2020
Het afgelopen seizoen moest de KNVB, op grond van het kabinetsbesluit, zowel bij de amateurs als bij het betaalde voetbal de competities vroegtijdig beëindigen. Omdat deskundigen praten over een mogelijke tweede uitbraak, kan dat in de toekomst weer problemen geven.

Tijdens de vergadering afgelopen week is ook kort over dit onderwerp gesproken. Besloten is een werkgroep in te stellen die voorstellen gaat voorbereiden hoe reglementair met die omstandigheden zal worden omgegaan.

Voordat de competities in het voetbal in het seizoen 2020/2021 van start zullen gaan, zal hierover besluitvorming moeten plaatsvinden.
Taartactie bij PLUS Meeuw Akkerhof
Algemeen - maandag 15 juni 2020
Ook SCO'63 doet mee aan de taartactie van PLUS Meeuw.

Een leuke spaaractie bij PLUS Meeuw. Voor elke taart die je koopt wordt er €2 gespaard voor onze vereniging. Dit is een welkome bijdrage in deze financiële moeilijke tijd. Deel dit bericht zoveel mogelijk en vergeet natuurlijk niet zelf een heerlijke taart te bestellen.

Hoe werkt het:

Kies in de lijst van deelnemende verenigingen voor SCO'63.
Koop één of meerdere tegoedbonnen voor een taart van PLUS Meeuw
Per taart maakt PLUS Meeuw €2,- over naar de gekozen vereniging
Direct na het plaatsen van je bestelling, ontvang je een tegoedbon per e-mail.
Van 31 juli t/m 6 december 2020 kun je, wanneer al je vrienden en familie weer bij je op visite mogen komen, met de tegoedbon je taart ophalen bij PLUS Meeuw.

taartactie.nl/plusmeeuw

#spaaractie #taartkopen #vertelhetiedereen #alvastbedankt

Lees verder >>
Voor u gelezen : Nafluiten : De eerste juloe
Kantine - vrijdag 12 juni 2020
Voor u gelezen op VoetbalRotterdam.nl de column van Egbert Egberts, oud-scheidsrechter:

Sportclubs hebben hun accommodatie maandenlang moeten sluiten. Vanaf 1 juloe mogen deze vrijwel allemaal weer open, zij het onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van anderhalve meter afstand. Die door het huidige kabinet graag in de wetgeving opgenomen genomen wordt. Iets waar ik het – als onafhankelijk columnist – overigens radicaal mee oneens ben. Ik schud namelijk graag handen, knuffel als het even kan iedere voorbijganger op straat en omhels menig sporter voorafgaand, tijdens en na de geleverde sportprestatie. Ongeacht waar hij/zij vandaan komt, hoe hij/zij eruit ziet, hoe hij/zij zich voortbeweegt, hoe hij/zij denkt en hoe hij/zij is gevormd.

Met het nieuwe normaal van Rutte en consorten in het achterhoofd is het bestellen van meters bier en bakjes frites met vette mayo in jouw favoriete sportkantine weer mogelijk. En kunnen voetbalverenigingen en andere sportaanbieders weer voorzichtig hopen op wat inkomsten om in de toekomst hun sportaanbod weer financieel mogelijk te maken.

Lees verder >>
Verpachte sportkantines mogen wel open
Kantine - woensdag 10 juni 2020
De sportkantines in de regio mogen pas per 1 juli hun deuren openen. Veel clubs hebben met de gemeentelijke instanties overleg gehad om onder voorwaarden eerder open te gaan. Deze kregen echter alleen een negatief antwoord.

Kantines die door sportverenigingen zelf geëxploiteerd worden mogen pas per 1 juli open. Indien een sportvereniging de kantine heeft verpacht zijn er wel mogelijkheden. Rotterdam Sportsupport meldt daarover (LINK): Horeca-instellingen mogen per 1 juni open, dit geldt helaas nog niet voor de meeste sportverenigingen. De openstelling per 1 juni geldt namelijk niet voor stichtingen en verenigingen. Uitzondering zijn kantines van buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een commerciële rechtspersoon, bij instellingen voor topsport en bij zwemgelegenheden. Sportkantines van verenigingen en stichtingen mogen, als het virus onder controle blijft, per 1 juli weer open.’
KNVB verwacht geen vertraging bij start competities in amateurvoetbal
Voetbal - maandag 8 juni 2020
De KNVB gaat er vanuit dat het amateurvoetbal gewoon op tijd van start kan gaan. De competities voor clubs in de 1e tot en met de 5e klasse beginnen dan in het weekend van 19 en 20 september. “Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de competities gewoon starten volgens de speeldagenkalender”, meldt Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een nieuwsbrief aan de leden.

Voor het bekervoetbal is nog geen besluit genomen. ”Dit hangt af van de mogelijke verdere versoepelingen. Hierover nemen we later een definitief besluit.”

Corona of niet: dit zijn de nieuwste regels in het voetbal
Voetbal - zaterdag 6 juni 2020
Bijna al het voetbal ligt momenteel nog steeds stil door de coronacrisis, maar per 1 juni zijn wel een serie nieuwe spelregels ingegaan. Het betreft geen enorme veranderingen, maar onder andere de handsregel, de rol van keepers bij penalty’s en de invloed van de VAR wijzigen deels.

Een jaar geleden werd de regel voor handspel in het voetbal aangescherpt. Alle vormen van aanvallend hands werden voortaan bestraft met een vrije trap voor de tegenstander. De internationale spelregelcommissie IFAB draait dat nu echter al deels terug. Scheidsrechters moeten aanvallend hands straks alleen affluiten als er direct na zo’n situatie een doelpunt of een grote kans ontstaat. En direct betekent binnen een korte afstand of binnen enkele passes.

Het is één van de belangrijke wijzigingen die de IFAB aankondigt voor het seizoen 2020/2021. De handsbalregel werd in 2019 aangepast, juist om meer eenduidigheid te krijgen. Maar in de praktijk pakte het wat al te rigide uit. Dit seizoen gebeurde het soms dat iemand tijdens een aanval in een fractie van een seconde per ongeluk een bal tegen zijn arm kreeg en er pas geruimde tijd na dat ‘incident’ een doelpunt van die club werd afgekeurd. Dat moet nu worden voorkomen. Daarnaast voert de IFAB in dat bij hands de arm ‘stopt’ ter hoogte van de oksel.
Lees verder >>
SCO’63 heeft selectie met vijftal bijna rond
Senioren - maandag 1 juni 2020
Ondanks dat er niet meer gevoetbald wordt als gevolg van het corona virus is de technische staf van SCO’63 de afgelopen periode druk bezig geweest met de selectie voor het nieuwe seizoen. SCO’63 is verheugd te kunnen melden dat selectie grotendeels in tact blijft en zelfs versterkt wordt.

Enkele spelers zijn naar andere clubs vertrokken en een aantal zijn in lagere elftallen gaan voetballen. Echter tegenover dit vertrek staat de komst van: Ahmad Shoaib Sirat, Marc Magdalena en Moises Alves (allen Meeuwenplaat), Andres Klinger (Rijnmond HS) en Martin Muganda (Zuidland).
Binnenkort zullen nog 4-5 nieuwe spelers worden aangekondigd. Met deze selectie kan SCO’63 met vertrouwen het komende seizoen tegemoet zien.
Ministerie: ‘Sportwedstrijden (binnen en buiten) per 1 september toegestaan’
Voetbal - vrijdag 29 mei 2020
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft donderdagavond bekend gemaakt dat alle sportwedstrijden vanaf 1 september weer zijn toegestaan.

Op haar site heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de routekaart van een update voorzien. Naast het feit dat sportverenigingen hun kantine weer open kunnen stellen per 1 juli zullen ook sportwedstrijden (binnen en buiten) weer mogelijk worden gemaakt.

Het amateurvoetbal zal daardoor mogelijk een week worden uitgesteld. De eerste speelronde voor de amateurs is op 31 augustus. De tweede- en derde divisie en de hoofdklassen zouden eerder starten maar worden mogelijk later gestart.
KNVB: ‘Alle jeugd kan per 1 juni weer trainen zonder 1,5 meter afstand’
Voetbal - donderdag 28 mei 2020
Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden en zalen leeg achterlieten, komt het voetbal momenteel stapje voor stapje weer terug.
Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand.

Bovendien moeten op de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden. Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend geworden:
* Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar).
* De herstart van binnensporten waaronder zaalvoetbal is vervroegd van 1 september naar 1 juli.
* Gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines al op 1 juli open mogen. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk zou zijn.
Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid.

De KNVB zal de clubs zo snel mogelijk informeren over de consequenties van de nieuwe versoepelingen.
Sportkantines en sportscholen op 1 juli open
Algemeen - woensdag 27 mei 2020
De sportkantines kunnen, mits de controle over het coronavirus gehandhaafd blijft, per 1 juli weer open. Dat heeft minister-president Mark Rutte woensdagavond bekend gemaakt. De maatregelen zouden aanvankelijk tot 1 september van kracht zijn.

Sportkantines zijn voor veel sportverenigingen een grote bron van inkomsten. Ook sportscholen, sauna’s en casino’s kunnen mogelijk per 1 juli weer open.
7 tegen 7 competitie
Senioren - dinsdag 26 mei 2020
Zoals wellicht verwacht is er besloten het lopende seizoen 2019/2020 van onze 7 tegen 7 competitie als beëindigd te beschouwen.
Daar zij op het moment van de noodgedwongen stop de onbetwiste en ongeslagen koploper in onze Eredivisie (poule A) waren en ook in de tot dan toe gespeelde wedstrijden hadden aangetoond absoluut de terechte koploper te zijn hebben we besloten de Golden Oldies uit te roepen tot de eindwinnaar van dit seizoen.

Zoals het er nu naar uitziet gaat vanaf 1 september de deur van het slot van alle sportkantines en zijn alle binnen- en buitensporten dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Er zijn ons inziens dan ook momenteel geen redenen die de geplande start van het seizoen 2020/2021 van onze 7 tegen 7 competitie op 4 september 2020 in de weg staan.
De inschrijving voor het nieuwe seizoen 2020/2021 is inmiddels geopend.

29-8-2020Aanvang bekercompetitie zaterdag seizoen 2020/2021(onder voorbehoud)
30-8-2020Aanvang bekercompetitie zondag seizoen 2020/2021(onder voorbehoud)
4-9-2020Aanvang 7 tegen 7 competitie seizoen 2020/2120
11-9-2020Bingo (Geannuleerd)
19-9-2020Aanvang competitie zaterdag seizoen 2020/2021(onder voorbehoud)
20-9-2020Aanvang competitie zondag seizoen 2020/2021(onder voorbehoud)
6-11-2020Bingo (Geannuleerd)

Clubscheidrechters M/V
Kantinemederker M/V
Onderhoud medewerker/sters