Nieuws
Dispensatieregeling voor relatief kleine jeugdspelers
mDWF voert controle uit
==================

Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd bij het steunpunt. Het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) voert de controle uit, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden. Wanneer er teveel dispensatiespelers in de spelersopgaaf staan, dan kan de spelersopgaaf niet goedgekeurd worden en worden de namen teruggegeven van de personen die met dispensatie in het team zijn opgenomen. De spelersopgaaf zal aangepast moeten worden, zodanig dat het aantal dispensatiespelers dat daar nog op staat kleiner of gelijk is aan het ingestelde maximum. Pas als dat het geval is, kan de spelersopgaaf goedgekeurd worden.

Dispensatieverzoek indienen
=====================

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2019/’20 dient door de vereniging vóór 1 augustus 2019 ingediend te zijn bij de KNVB via het mailadres onderaan de pagina. Vóór 23 augustus 2019 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut. In deze verklaring is opgenomen:

Naam van de jeugdspeler
Naam van de sportarts/fysiotherapeut
KNVB-relatienummer
Betreffende team waarin de speler in uit wil komen
Geboortedatum van de speler
Datum van de meting
De zittende lengte in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin).
De staande lengte in cm
Het gewicht in kg

Overzicht dispensaties per leeftijdscategorie
================================

Hieronder vinden jullie een overzicht van het aantal dispensatiespelers per leeftijdscategorie.
In Sportlink Club vind je een overzicht van alle dispensaties van de vereniging waar u lid van bent.
Jeugd - vrijdag 3 mei 2019