Nieuws
Nieuwe regelgeving voor contracten amateurvoetbal
Nieuwe regels

Nu heeft het kabinet nieuwe regels rondom flexwerk en transitievergoeding aangekondigd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet is opvolger van de Wet Werk en Zekerheid en heeft als doel de arbeidsmarkt te hervormen. Kortweg houdt dit in: Het recht op transitievergoeding geldt vanaf de eerste dag van intreding. Er mogen aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in drie jaar. Hierna ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij de voorloper van deze wet werd er een periode van twee jaar aangehouden.

Hoewel de KNVB blij is met de verruiming van drie aansluitend tijdelijke contracten van twee jaar naar drie jaar, blijven de vernieuwde regels op gebied van tijdelijke contracten en transitievergoeding in de Wet Arbeidsmarkt in Balans het amateurvoetbal bemoeilijken.

Uitzondering Amateurvoetbal

De KNVB heeft afgelopen oktober door middel van een enquête leden geraadpleegd over de regelgeving omtrent de WAB. Daaruit bleek dat het merendeel van amateurtrainers zijn/haar werk bij de sportvereniging ziet als ‘bijbaan in de hobbysfeer’ en geen behoefte heeft aan een vast contract.

Daarom pleit de KNVB bij de overheid en politiek voor een uitzondering voor kleine contracten in het amateurvoetbal op de regels met betrekking tot de transitievergoeding en ketenbepaling. Met ‘kleine contracten’ wordt bedoeld de overeenkomsten met trainers en spelers voor wie het voetballen een ‘uit de hand gelopen hobby is’ en altijd een nevenactiviteit naast een andere (hoofd)betrekking. Een vergoeding voor een aantal trainingen en een wedstrijd per week.

Lobby KNVB

Bureau Corporate Affairs is voortdurend in overleg met het ministerie van SZW en Tweede Kamerleden om het belang van het amateurvoetbal onder aandacht te krijgen. De KNVB heeft bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer afgelopen december gepleit voor een uitzondering. Het is van groot belang dat amateurverenigingen in staat blijven om in goed overleg juist díe afspraken te maken, die deze sector nodig heeft. Zo wordt voorkomen dat de positie van de werknemer en werkgever in het amateurvoetbal en de financiële situatie van amateurverenigingen verslechteren.

Door deze lobby richting Tweede Kamerleden is er een VVD-/CDA-motie ingediend die de regering verzoekt om het gesprek te blijven voeren met sociale partners in onder andere de sportsector. Ook wordt de regering in de motie verzocht of er voor een sector maatwerkoplossingen gevonden kunnen worden. Het is nog afwachten hoe het kabinet deze motie gaat uitleggen. De WAB is inmiddels behandeld in de Tweede Kamer en goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting op zijn vroegst 1 januari 2020 ingaan.
Algemeen - vrijdag 12 juli 2019