Nieuws
Nieuw kunstgrasveld
Richtlijnen en regels voor het gebruik van het kunstgrasveld

Gebruik kunstgras:

Op ons sportcomplex hebben wij binnenkort de beschikking over een nieuw kunstgrasveld.
Als voetbalvereniging zijn wij hier heel blij mee. Wij willen dat dit veld nog vele jaren mee gaat en daarom hierbij de dringende oproep voor alle gebruikers en/of toeschouwers om zich aan de onderstaande regels te houden.
Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels.
Laten we proberen met zijn allen zuinig te zijn op ons kunstgrasveld, zodat we er zo lang mogelijk plezier van kunnen hebben. Aarzel daarom niet, om iemand die de regels overtreedt, aan te spreken op zijn of haar gedrag!

Kunstgrasregels:

* Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters, (in wedstrijdverband of tijdens de training) mits op het toegestane schoeisel.
* Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat.
* Als tijdens een wedstrijd een bal buiten de afrastering komt, vraag dan aan iemand die buiten de afrastering staat om de bal te pakken. Loop niet direct zelf de buiten in waardoor je met vieze schoenen terugkeert op het kunstgrasveld.
* Draag kunstgrasschoenen of schoenen met vaste noppen.
* Schoenen met stalen noppen en/of afschroefbare noppen, of schoenen met een plat profiel zijn niet toegestaan!
* Toeschouwers moeten achter de afrastering blijven.
* Het is verboden om binnen de hekken te roken.
* Verboden voor honden of andere dieren.
* Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken.
* Geen kauwgom op het veld gooien/spugen.
* Houdt de terrein/verharding rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld om al het afval in te doen.
* Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
* Geen doelen slepen over het kunstgras. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
* Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.
* Sluit het hek van het veld na gebruik.
* Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden, want de korrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine.
Algemeen - vrijdag 26 juli 2019