Nieuws
KNVB gaat ‘teamindex’ gebruiken bij nieuwe indelingen
Met de Teamindex wordt de speelsterkte van een team vastgesteld. Deze ‘teamsterkte’ vormt een nieuwe factor bij het indelen van de competities. Het vaststellen van de teamsterkte gebeurt aan de hand van vier stappen:

* Op basis van (historische) wedstrijdgegevens uit Sportlink wordt bepaald wat de relatieve sterkte van spelers is.
* Wanneer bekend is in welk team spelers gaan spelen is het mogelijk een gemiddelde teamsterkte (‘Teamindex’) te bepalen.
* De teamsterkte wordt toegevoegd aan het huidige indelingsproces samen met de bestaande indelingsfactoren zoals reisafstand en clubvoorkeuren.
* Teams worden, mede op basis van hun ‘teamsterkte’, ingedeeld waardoor er meer gelijkwaardige wedstrijden en competities ontstaan.

De KNVB is in het seizoen 2019/’20 gestart met het indelen van een aantal pilotcompetities aan de hand van de ‘Teamindex’. In het seizoen 2020/’21 is het gebruik van de Teamindex verder uitgebreid. Cruciaal hierin was het correct toevoegen van spelers aan de bondsteams in de maand juli. Wanneer dit niet correct gebeurt ontstaat er een onnauwkeurige ‘Teamindex’ waardoor het indelen van teams op basis van een teamsterkte lastiger is vast te stellen.

Voor het seizoen 2021/’22 wordt in meer competities gebruikgemaakt van de Teamindex. Houd daarom rekening met de volgende punten bij het opgeven van spelers aan bondsteams (voor teams in de pilotcompetities):

* Geef alleen de beoogde spelers per team op
* Ken maximaal twintig spelers aan een team toe
* Laat spelers buiten het bondsteam waarvan je nu al weet dat ze het eerste gedeelte van de competitie gaan missen
* Ken uiterlijk 11 juli alle spelers toe aan een bondsteam
Voetbal - zaterdag 7 augustus 2021